Wie zijn wij

Bijbelstudiegroep N.O.F heeft tot doel:
a. De bevordering van de prediking en praktische beleving van het ware Evangelie van Jezus Christus, de Gezalfde Koning van Israël, waarin het Koninkrijk van God centraal staat.
b. Het hedendaagse Israël (Huis van Israël, Tien Stammen) tot besef van hun identiteit en tot waarachtige bekering te brengen.
c. De Bijbelstudiegroep neemt op grond van de Bijbel en de historie aan:
1. Dat het naar Assyrië weggevoerde Volk Israël voortleeft in thans bestaande volkeren, waarvan de kern voornamelijk wordt gevonden in Noord en West Europa, waaronder Nederland, verder in Noord Amerika, Zuidelijk Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland;
2. Dat de God van Abraham, Isaak en Jakob deze volken heeft afgescheiden en de bepaalde en onherroepelijke opdracht heeft gegeven om als Zijn dienaren en instrumenten het pad te effenen voor wederoprichting van Zijn Koninkrijk Israël op Aarde.
De Bijbelstudiegroep tracht haar doel te bereiken door:
a. Het geven van Bijbels onderricht d.m.v. het houden van Samenkomsten;
b. Het verspreiden van de juiste Israël lectuur;
c. De middelen zullen dus uitsluitend gericht moeten zijn op de behartiging van het eeuwig Heil der mensenzielen, door bevordering van het geloof in de God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Israël, met uitsluiting van elk ander doel of middel.
Wij verzorgen Israël lezingen; Bijbel cursussen; Brochures; DVD films; CD, enz.